Naše projekty

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VYBRANÉ PROJEKTY 

Urbanismus a územní plánování

Autorizovaná osoba: Ing. arch. Michal Hadlač

Zásady územního rozvoje a jejich aktualizace

Územně analytické podklady 

Územní studie

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Rozvoj bydlení

Územní plány a jejich změny

Další projekty