Urbanka Úvod Popis Výpočet Přihlášení
 

URBANISTICKÁ KALKULAČKA


URBANKA

NÁSTROJ PRO VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMNÍCH PLÁNECH OBCÍ

v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona

AKTUALIZACE 2013

Provoz předchozí verze byl ukončen, zaregistrujte se, prosím, dle nových pravidel.


Autoři:
RNDr. Milan Polednik
Ing. Milada Kadlecová
Ing. arch. Michal Hadlač
Institut regionálních informací, s.r.o.


Tento nástroj vznikl v rámci projektu
Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit
podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3.

   © Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 - všechna práva vyhrazena
Obsah stránek je určen pouze pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců
či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.