Urbanka Úvod Popis Výpočet Přihlášení
 

Registrace

Pracovník veřejné správy (pracovník ministerstva či jiného centrálního orgánu, úředník krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností nebo zástupce obce) - má zdarma přístup k údajům za obce ve svém zájmovém území takto:

  • pracovník centrálního orgánu - všechny obce v ČR
  • úředník krajského úřadu - obce v příslušném kraji
  • úředník úřadu obce s rozšířenou působností - obce ve správním obvodu příslušné obce s rozšířenou působností
  • zástupce obce - příslušná obec

Jiná osoba (jedná se o projektanta územně plánovací dokumentace, zpracovatele územně plánovacích podkladů včetně rozborů udržitelného rozvoje území, studenta či jinou fyzickou nebo právnickou osobu) - má placený přístup k jedné vybrané obci, přičemž cena se pohybuje podle velikosti obce od 1.000,- do 20.000,- Kč za rok s tím, že částka je zvýšena o aktuálně platnou hodnotu DPH. Pokud požaduje jiná osoba přístup k údajům za více obcí, je možné tento požadavek uvést jako sdělení při registraci a rozsah zpřístupnění včetně zpoplatnění bude sjednán dohodou.

Z důvodů ochrany proti zneužití kalkulačky má každý uživatel právo na 15 výpočtů denně bez ohledu na to, k jakému množství obcí má přístup.

 

   © Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 - všechna práva vyhrazena
Obsah stránek je určen pouze pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců
či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.