Plzeňský kraj

Bezirk Pilsen

Protipovodňová opatření v územním plánování

 

Inhalte zum Hochwasserschutz in Regionaler Planung

Úvod

 

Einleitung

Postup zpracování projektu

 

Methode der Projektverarbeitung

Plzeňský kraj v širších souvislostech

 

Bezirk Pilsen in allgemeinerem Zusammenhang

Stav územního plánování v Plzeňském kraji

 

Zustand von Raumordnung im Bezirk Pilsen

Kategorizace území

 

Kategorisierung des Gebietes

Využití GIS

 

Verwendung von GIS

Přínosy pro protipovodňovou ochranu

 

Beiträge für den Überschwemmungsschutz

© Institut regionálních informací, 2005


Project part-financed
by the European Union

© Institut für regionale Informationen, 2005